Regionální funkce

Systém ARL poskytuje podporu základním knihovnám, které jsou pověřeny příslušnou krajskou knihovnou plněním regionálních funkcí dle „Metodického pokynu Ministerstva kultury k výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR“ ze dne 12. 12. 2014.

 • Ideální varianta je, když pověřená i obsluhovaná knihovna využívají knihovní systém ARL.
 • Případy, kdy veřejná knihovna používá systém ARL a obsluhovaná knihovna jiný, však je možné akceptovat, ovšem určité procesy jsou řešeny odlišně (v textu popsáno).
           
arl-arl.jpg        arl-jiny-system.jpg
 

Poskytování poradenské a konzultační činnosti

 V modulu Regionální funkce lze:

 • evidovat poradenské a konzultační činnosti, metodické návštěvy, plánované školení, apod. a přehledně je zpřístupnit registrovaným pracovníkům pověřených i obsluhovaných knihoven;
 • zpracovávat elektronické verze metodických materiálů, projektů, analýz, koncepcí, plánů, rozborů, atd. a přehledně je zpřístupnit v prostředí on-line katalogu pro registrované pracovníky pověřené i obsluhované knihovny.


Statistika a hodnocení činnosti knihoven

Systém ARL umožňuje shromažďování statistických údajů od obsluhovaných knihoven, jejich analýzu a vyhodnocení. Výstupy lze dobře využít pro hodnocení, výroční zprávy či prezentaci činnosti knihoven zřizovatelům.

A co když má obsluhovaná knihovna jiný systém?

Pro výměnu statistických dat má systém ARL navržený speciální výměnný formát.


Vzdělávání knihovníků

Pro zajištění vzdělávání knihovníků a jejich informovanosti o aktuálním dění a vývoji oboru umožňuje systém ARL evidovat a zpřístupňovat informace o poradách ředitelů, knihovníků, koordinačních porad, seminářů, školení, aj. Dále pak je možné předávat a zpřístupňovat materiály vzniklé v rámci těchto akcí, tzn. zápisy z porad, prezentace ze seminářů, odborné edukační materiály, apod.


Výměnné knihovní fondy

Modul Regionální funkce umožňuje

 • efektivní tvorbu výměnného knihovního fondu včetně sledování čerpání rozpočtu ze stanovené položky;
 • zpřístupnění informací o struktuře výměnného fondu pro obsluhované knihovny;
 • vytváření výměnných souborů podle zvážení pracovníka pověřené knihovny nebo preferencí obsluhované knihovny;
 • distribuci a cirkulaci výměnných souborů včetně podrobného sledování aktuálního stavu souborů.

V případě, že obsluhovaná knihovna využívá systém ARL, půjčování dokumentů z těchto výměnných souborů je možné provádět stejným způsobem jako v procesu výpůjček z vlastního fondu.

A co když má obsluhovaná knihovna jiný systém?

Spolu s výměnným souborem dodá pověřená knihovna i potřebné záznamy ve standardním formátu pro import do jiného knihovního systému.


Revize knihovních fondů

Prostřednictvím webového rozhraní pomáhá modul Regionální funkce při revizi a aktualizaci knihovního fondu i v obsluhovaných knihovnách využívajících systém ARL. Díky automatizovaným procesům usnadňuje dílčí činnosti revize – obsahovou prověrku, dohledávky, opravy, aktualizaci knihovních záznamů a další evidenci.

Výstupní data jsou základem pro snadné zpracování protokolů o výsledku revize.


Centrální zpracování knihovních fondů

Nákup a zpracování knihovního fondu probíhá u knihoven využívajících modul Regionální funkce velmi jednoduše:

 • Obsluhovaná knihovna navrhne dokumenty na objednávku.
 • Objednávku, příjem a zpracování následně vykonává pověřená knihovna, která zašle dodané dokumenty včetně dodacího listu obsluhovaným knihovnám.
 • Pověřená knihovna pak zpracované záznamy sdílí s obsluhovanými knihovnami prostřednictvím systému. K dispozici jsou předdefinované výstupní sestavy, statistiky, knihovnické tiskoviny (např. knižní lístky).

Pověřená knihovna může obsluhovaným knihovnám sledovat rozpočty určené na nákup knihovního fondu a dohlížet na jejich čerpání.

Modul zabezpečuje spojení a posílání dat do Centrálního portálu knihoven a Souborného katalogu ČR pomocí OAI protokolu.

souborny-katalog.jpg

A co když má knihovna jiný knihovní systém?

Pro zpřístupnění dat dalším knihovnám umožňuje systém ARL vytvářet speciální export záznamů i pro knihovny, které využívají jiný knihovní systém a používají odlišnou datovou strukturu.


Servis automatizovaného knihovního systému

Servisní služby knihovního systému jsou v případě využívání systému ARL i obsluhovanými knihovnami zabezpečeny školením uživatelů po implementaci systému.

 

Další výhody, které systém ARL nabízí:

 • Obsluhované knihovny, které nemají vlastní webové stránky, mají možnost mít v online katalogu doplňkovou stránku se základními informacemi o knihovně a stránku s kontakty, kde lze nastavit otevírací dobu knihovny, fotku, mapu, kontaktní údaje, apod. Na stránce s vyhledávacím formulářem lze přidat upozornění na změny v otevírací době knihovny, mimořádném uzavření, atd. Čtenáři tak nemusí hledat provozní informace knihovny na webových stránkách města, ale zobrazí se přímo v katalogu. Editaci provádí sami knihovníci, což umožňuje aktuálně reagovat na potřeby knihovny.
 • V systému ARL je možné vést adresář knihoven včetně podrobných informací o nich. V případě, že systém využívá pověřená i obsluhovaná knihovna, je možné nastavit přístup k aktualizaci údajů přímo jednotlivým knihovnám.
 • Obsluhované knihovny se systémem ARL mohou využívat zjednodušené webové rozhraní pro případné zpracování vlastního fondu a pro výpůjčky, zpracování statistik a různých výstupů.
 • Je možné vytvořit trvalý odkaz na katalog obsluhované knihovny, který si může umístit na vlastní webové stránky.

 

PříkladKnihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově

 

  Soubory ke stažení


  Partneři

  InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
  ISO 9001 Cert quality