Evidence a rezervace zařízení

Modul používaný např. pro provoz internetové kavárny v rámci knihovny, ve studovně ale i v jiných situacích.
Princip funkčnosti spočívá v možnosti prezenčně vypůjčit nebo rezervovat jakékoliv zařízení knihovny (evidované v modulu) kterémukoliv čtenáři nebo zaměstnanci knihovny podobně jako knihu na určitou předem stanovenou dobu. 
Ovládání přístupnosti klientských stanic (PC) probíhá z jedné centralizované stanice, která dokáže "odemykat" a "zamykat" klientské počítače:

 • automatizovaným způsobem, např. podle časovače,
 • manuálně podle obsluhy.

Další možnosti modulu zahrnují například:

 • spolupráci s časovým plánem otvíracích hodin,
 • "integrované" využití s externími kopírovacími a tiskovými službami - modul účtuje poplatky za tiskové operace přímo z konta čtenáře, který má "vypůjčenou" (obsazenou) pracovní stanici,
 • slouží k řízení časového využití zařízení knihovny, které jsou využívána čtenáři či zaměstnanci knihovny.

  Funkce:

  • evidování příchodu a odchodu čtenáře,
  • výpůjčky zařízení,
  • rezervace zařízení při dodržení otvíracích hodin knihovny,
  • sledování skutečného obsazení zařízení a sledování doby tak, aby nebyl překročen čas obsazení,
  • zpoplatnění rezervace daného zařízení,
  • prolongace výpůjčky zařízení pokud je to možné,
  • automatické zamykání a odemykání počítačů z centralizované stanice podle výpůjček,
  • statistické grafy časové vytíženosti jednotlivých zařízení (denní, týdenní),
  • 2 způsoby "návratů" zařízení:
   • automatický (po uplynutí výpůjčního času),
   • manuální (návrat vykoná obsluha kliknutím do návratového okna po odchodu čtenáře).

  Partneři

  InterSystems ČRIvarEmtestEBSCO
  ISO 9001 Cert quality